• −15%
  • −15%
    Biocidinis kuro priedas GAZOL BPK 1000 ml
    Biocidinis kuro priedas GAZOL BPK 1000 ml
    Biocidinis kuro priedas GAZOL BPK 1000 ml
    Biocidinis kuro priedas GAZOL BPK 1000 ml

Biocidinis kuro priedas GAZOL BPK 1000 ml

Nuoroda: GAZOLBPKLT1000

48,40 €
41,14 € Sutaupote 15%
Su mokesčiais

Sandėliuojamam dyzeliniam kurui, jo išpilstymo įrangai ir techniniams produktams apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų, pelėsių, grybelių, bioplėvelės susidarymo, augimo ir dauginimosi.

Kiekis
Yra sandėlyje

Pridėti į norų sąrašą

  Garantija

Visoms prekėms taikoma garantija

  Pristatymas

nemokamas visoje Lietuvos teritorijoje

  Grąžinimo politika

Gautą prekę pirkėjas turi teisę grąžinti per 14 dienų ir atgauti sumokėtus pinigus.

GAZOL BPK skystas biocidinis kuro priedas.

Sandėliuojamam dyzeliniam kurui, jo išpilstymo įrangai ir techniniams produktams apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų, pelėsių, grybelių, bioplėvelės susidarymo, augimo ir dauginimosi.

Sandėliuojamiems produktams skirtas konservantas, technologinių sistemų, skysčių konservantas (6, 11 produktų tipas).

Pagamintiems produktams ( išskyrus maisto produktus, pašarus, kosmetikos produktus, vaistus arba medicinos prietaisus ), dyzeliniam kurui, techniniams produktams bei technologinių sistemų skysčiams apsaugoti nuo kenksmingų organizmų augimo ir dauginimosi. 

Tik profesionaliesiems vartotojams.  Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Dėmesio! Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Konservantas, biocidinis kuro priedas GAZOL BPK® naudojamas dyzeliniam kurui ir techniniams produktams apsaugoti nuo kenksmingų organizmų (bakterijų, mielių ir sporų) dauginimosi.

Prieš naudojant konservantą, užterštas talpyklas būtina išvalyti. Rekomenduojama konservantą pridėti, kai talpykla trečdaliu užpildyta dyzelinu.

Dozavimas:

a) profilaktiniais tikslais, kiekvieną kartą užpildant talpyklą, pridėti 0,04–0,16 l GAZOL BPK® /1000 l dyzelino (40–160 ppm).

b) esant mikrobiologiniam užterštumui – 0,16–0,40 l/1000 l dyzelino (160–400 ppm).

c) esant mikrobiologiniam užterštumui, sukeliančiam drumstumą, nuosėdas, technines problemas (filtrų užsikimšimą ir kt.), rekomenduojama smūginė dozė 0,40–0,80 l/1000 l dyzelino (400–800 ppm).

Siekiant užtikrinti ilgalaikį konservanto poveikį, vengti nepakankamo dozavimo.

Atsargumo priemonės: laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.

Veiklioji medžiaga 3,3′ -metilenbis[5-metiloksazolidinas]/oksazolidinas, CAS Nr. 66204-44-2, EB Nr. 266-235-8, 99,5 %.

PAVOJINGA

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Kenksminga prarijus arba įkvėpus. Neįkvėpti garų. Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

PRARIJUS išskalauti burną.

NESKATINTI vėmimo.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atlietas pagal nacionalinius reikalavimus. Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378.

Tik profesionaliems naudotojams. 

GAZOLBPKLT1000
1000 Prekės

Charakteristikos

Prekės kodas
GAZOLBPKLT1000
Talpa
1000 ml

Specifinė nuoroda

chat Komentarai (0)
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.
Prekė pridėta į palyginimą